Lidmaatschap van Het Arabische lente Forum

Openstelling lidmaatschap van Arabische lente Forum

Na dat alle procedures zowel juridische als administratieve zijn afgerond, heeft het bestuur besloten het lidmaatschap van het Arabische lente Forum open te stellen voor geïnteresseerde organisaties, met ingang van oktober 2012.

Algemene Voorwaarden:
Het lidmaatschap van Forum staat open voor alle organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van sociale, culturele en politieke ontwikkeling in de MENA Regio (Middle East & North Africa) met name de Arabische Lente Landen.

Het lidmaatschap is verdeeld in actieve lidmaatschap en erelidmaatschap

Voorwaarden voor het lidmaatschap:

– De organisatie/ instelling die lid van het Forum wil worden, moet een “Lidmaatschapsformulier” invullen, ondertekenen en de Lidmaatschapsvoorwaarden accepteren. De activiteiten van de organisatie/ instelling moet nooit tegenstrijdig zijn met de activiteiten of de doelstellingen van het forum.

– De organisatie/ instelling die lid van het Forum wil worden, moet wettelijk opgericht en geregistreerd zijn in haar land en moet beschikken over de juridische documenten die dit kan bevestigen, zij moeten ook op legale wijze hun activiteiten zonder enige belemmering kunnen uitoefenen.

– De organisatie/ instelling die lid van het Forum wil worden, moet ter plaats daadwerkelijk actief zijn. De activiteiten dienen in overeenstemming te zijn met de doelstellingen en programma’s van de organisatie/ instelling zoals deze in haar oprichtingsakte zijn vermeld.

Actieve lidmaatschap:

Het actieve lidmaatschap is open voor bovengenoemde niet-gouvernementele organisaties/ instellingen (NGO) die een fysieke aanwezigheid en/ of werkelijk activiteiten in de MENA Regio hebben, maar in het bijzonder de landen van de Arabische lente, en ongeacht de nationaliteit of zetel van de organisatie/ instelling.

Geassocieerd lidmaatschap:
Geassocieerd lidmaatschap staat voor alle relevante organisaties/ instellingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en in het bijzonder de landen van de Arabische lente, en ongeacht de nationaliteit of zetel van de organisatie/ instelling of de rechtsform daarvan, en afgezien van het feit of het om een gouvernementele of niet-gouvernementele organisaties gaat. Geassocieerde leden hebben het om aan alle activiteiten deel te nemen en vergaderingen bij te wonen maar zij hebben geen stemrecht.

In de eerste fase (vanaf begin oktober tot eind december 2012) zal het lidmaatschap open zijn voor toetreding tot Forum voor instellingen en organisaties die geregistreerd staan in zowel Europa als de bij het Forum genoemde Landen van de Arabische Lente.

Het Bestuur is gerechtigd, zonder toestemming vooraf, de voorwaarden te amenderen of te schrappen of nieuwe voorwaarden toe te voegen, het bestuur zal alle wijzigingen en/ of aanvullingen op deze voorwaarden tijdig bekendmaken en publiceren.

Back to top button
Close