De Vrije media en de Veiligheidsvuist!

We zijn vanmorgen geconfronteerd met berichten over de vlucht uit Egypte van de Nederlandse journaliste Rena Netjes, correspondente in Egypte van de TV en andere Nederlandse kranten. Zij was gedwongen te vluchten uit Egypte na dat ze vernam dat zij zal worden gearresteerd op beschuldiging van lidmaatschap van een terroristische organisatie?

Deze organisatie is “Al Jazeera”. Rena kon gisteravond uit Egypte vertrekken naar Dubai en van Dubai vertrok zij gisteren wederom ook naar Nederland en mogelijk komt zij aan tijdens het schrijven van dit commentaar.

Buitenlandse journalisten in Egypte en overal in de wereld ontmoeten elkaar en delen informatie en soms zelfs werken zij met elkaar samen om nieuwe en correcte informatie te verkrijgen, en dit is iets wat plaatselijke journalisten moeten leren, maar dit is een andere onderwerp.

Wat ons zorgen baart is: Wat zijn de gronden op basis waarvan de Egyptische autoriteiten besloten dat Rena lid is/ zou zijn van een terroristische organisatie? Als er een besluit was dat “Aljazeera” een terroristische organisatie is, dan moet het worden gerespecteerd, maar dit betekent niet dat iedereen die spreekt met een journalist of een medewerker van “Aljazeera” is ook een terrorist geworden.

Egyptische veiligheidsdiensten denken nog steeds op een manier dat als steriele en achterlijk omschreven kan worden. De grootste fout dat het Egyptische regime nu kan maken is om in een oorlog met de internationale media verwikkeld te raken, hij zal het zeker verliezen, ten eerst, omdat het regime niet over de juiste ingrediënten beschikt om de strijd te winnen. en ten tweede, omdat de internationale media al tegen hem is, ongeacht de redenen er voor.

De veiligheidsdiensten moeten zich onthouden van het verspreiden van ongegronde beschuldigingen tegen journalisten zowel lokale of buitenlandse.
Als een journalist slaagt om een gesprek of interview met een voortvluchtige drugsdealer dan is dit een primeur en hij kan niet gestraft worden vanwege zijn gesprek met deze handelaar.

En als een gevaarlijke crimineel met een journalist spreekt betekent dat niet dat de journalist crimineel is.
En als een journalist spreekt met een andere collega die voor een andere “terroristische” zender werkt, dan kunnen wij deze journalist nooit als terrorist beschouwen.

De veiligheidsdiensten in Egypte mogen op die basis geen journalisten arresteren onder het motto “zij helpen de terroristen”. Als de Egyptische veiligheidsdiensten op deze manier blijven denken, dan zal Egypte een spoedig vijfjarenplan nodig hebben voor de dringende bouw van een aantal gevangenissen die geschikt moeten zijn voor het bergen van minimaal twintig miljoen Egyptenaren en het aantal zal zeker groeien.

Wat de impact van de media op wat er gebeurde, ik denk dat het zeer negatief zal zijn. de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken bereidt zich voor om een aantal EU-landen, waaronder Nederland, te bezoeken om deze landen te overtuigen dat Egypte zich op de weg van Democratie beweegt? En dat moet vervolgens leiden tot opheffing van het verbod/ boycot dat op Egypte van toepassing is.

Het is zeker dat zijn collega’s in de EU hem vragen zullen stellen over het onderwerp van de Nederlandse journaliste die beschuldigd is van het ondersteunen van terrorisme en hoe dit overeen kan komen met de de democratie en de rechtstaat? Zeker is ook dat zijn reactie dat het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken heeft geholpen om de Nederlandse journaliste gisteren uit Egypte te helpen vertrekken, niet genoeg reden zal zijn om impressie over het gedrag van de veiligheidsdiensten in Egypte te veranderen niet .

Op hetzelfde moment, zijn deze gedragingen van de officiële Egyptische ambtenarij niet anders dan belemmeren van alle pogingen van iedereen die probeert om Egypte in het buitenland te helpen, vooral omdat het Nederlandse Parlement de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zal ontboden om van hem de details van het incident te vernemen en dat op het moment dat het zelfde Parlement een ontmoeting met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken heeft, om naar zijn verzoeken om het verbod op en de boycot van Egypte op te heffen! !

Is er een bestuurlijke en politieke domheid meer dan dat? Het is een obstructie die leidt tot het te niet doen van alle inspanningen om Egypte te helpen. De verantwoordelijken in Egypte Moeten aansprakelijk worden gesteld en verantwoording afleggen voor hun daden, anders zullen wij de steun aan de Egyptische standpunten moeten herzien.

(Afgebeeld Nederlandse journalist Rena Netjes – de eerste van links – tijdens het bijwonen van een festival van de Arabische Lente in Amsterdam).

Back to top button
Close