De Egyptische lente

De revolutie van de 25ste januari of de revolutie van de woede, is een volksopstand dat brak uit op dinsdag 25 januari 2011, overeenkomend met 24 Safar 1432 H (25 januari is de dag die verschillende instanties en mensen met name activist Wael Ghonim en 6 april jeugdbeweging hebben aangekondigd als protestdag, het is ook de “dag van de Politie” in Egypte). Deze dag was uitgeroepen als protestdag tegen de slechte behandeling van mensen door de politie, vooral na de opkomst van verschillende videobanden waarin te zien was dat de politie schending van de mensenrechten heel vaak toepast, maar al snel behandeld politie en veiligheidstroepen de demonstranten met veel geweld en heeft gebruik gemaakt van scherpe munitie tegen demonstranten.

Het begin was in de provincie Suez, daar stierven meer dan 20 jongeren, waardoor mensen Suez massademonstraties organiseerden. Heel snel daarna volgden meer demonstraties door de rest van de provincies. De protesten zijn snel veranderd van tegen repressie door de politie om te protesteren tegen de slechte levensomstandigheden en de werkloosheid, de politiek, de economie en de erfstelling van de presidentschap, en op wat zij als corruptie beschouwden onder het bewind van president Hosni Mubarak. Daarom wordt de Egyptische revolutie beschouwd als lichaam zonder hoofd omdat er geen bekende leiding van de revolutie was, zelfs activisten en tegenstanders waren onzichtbaar, dat is ook de reden waarom sommigen de revolutie als een goddelijke revolutie beschouwen.

De Tunesische revolutie die de Tunesische president Zine El Abidine Ben Ali verjaagde heeft een aanzienlijk effect op de vonk van de volkswoede in Egypte. Deze revolutie heeft geleid tot het aftreden van president Mohammad Hosni Mubarak van de macht op 11 februari 2011. Om zes uur van de avond van vrijdag 11 februari 2011 kondigde vicepresident Omar Suleiman in een korte verklaring aan dat de president afstand nam van zijn post en dat hij aan de Hoge Raad van de Strijdkrachten het beheer van het land overdroeg.

Back to top button
Close